Με καταστροφές τουλάχιστον 3,3 δις στη Θεσσαλία, μόλις 145,1 εκατ ευρώ υπό εξέταση από την Ελληνική κυβέρνηση, ενημερώνει η Κομισιόν

 
Ο Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης και της ομάδας του ECRΕμμανουήλ Φράγκος Φραγκούλης κατόπιν ερώτησης που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έλαβε αποκαλυπτική απάντηση.

 

Μόλις δύο έργα εξετάζονται προς υλοποίηση και έχουν γνωστοποιηθεί στην Κομισιόν: Ένα με προϋπολογισμό 116,1 εκατ. EUR (SA.109588) και ένα άλλο με προϋπολογισμό 29 εκατ. EUR (SA.109592).

 

Το μέγεθος των εγκεκριμένων προγραμμάτων στήριξης από την κυβέρνηση είναι ελάχιστο, αν ληφθεί υπόψη ότι μόνο το μέγεθος των καταστροφών έχει υπολογιστεί μεταξύ 3,3-10 δις ευρώ.

 

Σημειώνεται ότι η Κομισιόν έχει εγκρίνει καθεστώς για άμεσες χορηγίες ως 200.000 ευρώ ανά αγρότη, αν και η Ελληνική κυβέρνηση καθυστερεί οποιαδήποτε πρωτοβουλία.

 

Τέλος, η Κομισιόν βρίσκει υλοποιήσιμη την πρόταση Φράγκου για φορολογική απαλλαγή των αγροτικών επιχειρήσεων στη Θεσσαλία, ώστε να επανεκκινήσει η αγροτική δραστηριότητα το γρηγορότερο δυνατό.

  

* επισυνάπτεται η Επιστολή προς τον Επίτροπό Αγροτικής Ανάπτυξης


Απάντηση της εκτελεστικής αντιπροέδρου κ. Vestager εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(24.1.2024)

 

«Εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν αν θα χορηγήσουν κρατική ενίσχυση και, εφόσον το πράξουν, να σχεδιάσουν μέτρα κρατικής ενίσχυσης και να καθορίσουν τη μορφή της ενίσχυσης.

 

Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να το πράξουν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, οι οποίοι ορίζονται, ιδίως, στα άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  

Από την άποψη αυτή, η φορολογική απαλλαγή για ορισμένες οικονομικές δραστηριότητες συνιστά κρατική ενίσχυση και, ως εκ τούτου, πρέπει να τηρούνται οι εν λόγω κανόνες.

  

Η Ελλάδα έχει θέσει σε εφαρμογή δύο καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες που σημειώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2023 στις πληγείσες από την καταιγίδα Daniel περιοχές, μεταξύ των οποίων η Θεσσαλία: ένα με προϋπολογισμό 116,1 εκατ. EUR (SA.109588) και ένα άλλο με προϋπολογισμό 29 εκατ. EUR (SA.109592). Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά απαλλάσσονταν κατά κατηγορία βάσει του κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία στον γεωργικό τομέα (ΚΑΚΓ) και του κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία στον τομέα της αλιείας (FIBER) αντίστοιχα, δεν χρειάστηκε να κοινοποιηθούν στην Επιτροπή.

  

Επιπλέον, στις 28 Νοεμβρίου 2023, η Επιτροπή ενέκρινε καθεστώς με προϋπολογισμό 80 εκατ. EUR, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027. Στόχος του είναι να στηρίξει, με άμεσες επιχορηγήσεις ύψους έως 200 000 EUR ανά δικαιούχο, γεωργούς των οποίων η φυτική και ζωική παραγωγή ή ο εξοπλισμός παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, υπέστη ζημίες από θεομηνίες και δυσμενή κλιματικά φαινόμενα που μπορούν να εξομοιωθούν με θεομηνία».


Post a Comment

Νεότερη Παλαιότερη