Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού του Δήμου Ερμιονίδας για το οικονομικό έτος 2022

Φωτογραφία | Δήμος Ερμιονίδας

Την Παρασκευή, 18 Αυγούστου 2023, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ερμιονίδας συνήλθε σε Ειδική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 163 του Ν. 3463/2006, με μοναδικό θέμα «Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού του Δήμου Ερμιονίδας για το οικονομικό έτος 2022».

Το θέμα εισηγήθηκε η Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Ερμιονίδας, κα Αντωνία Αντωνοπούλου, ενώ στην ειδική συνεδρίαση παρευρέθηκαν και παρείχαν περαιτέρω διευκρινήσεις ο Οικονομικός Σύμβουλος και εξωτερικός συνεργάτης του Δήμου Ερμιονίδας, κ. Δημήτριος Μονάς και ο Ορκωτός Ελεγκτής λογιστής, κ. Δημήτριος Μάνος.

Ειδικότερα, ο Ορκωτός λογιστής αναφέρθηκε διεξοδικά στα οικονομικά θέματα του ισολογισμού – απολογισμού και απάντησε σε ερωτήσεις – απορίες των Δημοτικών Συμβούλων.

Επιπρόσθετα, ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής, κ. Δ. Μάνος, επισήμανε ότι  για πρώτη φορά η καταγραφή των ακινήτων στο Κτηματολόγιο και η αναγραφή τους στην περιουσιακή κατάσταση του Δήμου Ερμιονίδας, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των στοιχείων του ενεργητικού του Ισολογισμού του Δήμου.

Ανέφερε επίσης, ότι κατά τη λήξη του έτους 2023 πρόκειται να  εξοφληθεί και η τελευταία δανειακή υποχρέωση του Δήμου μας από παλαιότερες διοικήσεις.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ερμιονίδας ενέκρινε ομόφωνα τον Ισολογισμό – Απολογισμό του Δήμου Ερμιονίδας για το οικονομικό έτος 2022 και η Απόφασή του θα σταλεί στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Post a Comment

Νεότερη Παλαιότερη