Προβολή αναρτήσεων από Μάρτιος, 2024

Διακήρυξη της πράξης «Προμήθεια λογισμικού για την Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας»

Μ ε μια ακόμη διακήρυξη συνεχίζει ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας με τίτλο: «Προμήθεια λογισμικού γ…

Φόρτωση περισσότερων αναρτήσεων Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα