Διακήρυξη της πράξης «Προμήθεια λογισμικού για την Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας»

 

 

Με μια ακόμη διακήρυξη συνεχίζει ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας με τίτλο: «Προμήθεια λογισμικού για την Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας», προϋπολογισμού 286.116,92€.

 

Η παρούσα πράξη χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

 

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ορίζεται η Τρίτη 2 Απριλίου 2024 και ώρα 15:00.

 

Αντικείμενο της πράξης είναι η προμήθεια νέων εφαρμογών και τεχνολογικών μέσων που θα βελτιώσουν τη διαχείριση και λειτουργικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου και θα διευκολύνουν την καθημερινότητα του πολίτη. Οι εφαρμογές και τα νέα τεχνολογικά μέσα αναφέρονται επιγραμματικά κάτωθι:

 

1. Έξυπνος Οδηγός Πόλης / Δήμου με καταγραφή τοπικών επιχειρήσεων και ανάδειξη προσφορών

 

2. Σύστημα διαχείρισης δημοτικών κοιμητηρίων και ψηφιοποίηση φακέλων

 

3. Σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και ψηφιακών υπογραφών

 

4. Σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών πληρωμών

 

5. Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαβούλευσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος

 

6. Προμήθεια συστήματος κανονιστικών αποφάσεων

 

7. Ολοκληρωμένη υποδομή προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις (Network Firewall, Endpoint security, κ.λπ.) και παροχή συστήματος τηλε-εργασίας

 

8. Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

 

 

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας Γιώργος Καμπύλης δήλωσε σχετικά: «Με την υλοποίηση της ανωτέρω προμήθειας θα αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου ενώ θα διευκολυνθούν και απλοποιηθούν οι συναλλαγές των πολιτών με τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Τέλος, μέσα από την εφαρμογή των διεργασιών διαβούλευσης και διαφάνειας ενισχύεται η δημοκρατία ενώ διασφαλίζεται η επιχειρησιακή συνέχεια του Δήμου μέσα από το πρόγραμμα προστασίας από τις κυβερνο-επιθέσεις».

Post a Comment

Νεότερη Παλαιότερη