Πρόταση σύστασης Διαπαραταξιακής επιτροπής διαχειριστικού ελέγχου του Δήμου Ναυπλιέων

 Σε συνέχεια των χθεσινών αποκαλύψεων στο Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιέων, όπου ανακοινώθηκε το πραγματικό έλλειμμα του προϋπολογισμού του Δήμου, που ξεπερνά τα 10.000.000€, καθώς και της πλειοψηφικής απόφασής του να προχωρήσει σε αίτημα λήψης δανείου ισοσκέλισης προϋπολογισμού από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτριος Ορφανός ανακοίνωσε τα ακόλουθα:

 

«Η νέα δημοτική αρχή, απόλυτα πιστή στις αρχές και στο όραμά της για πλήρη διαφάνεια και απόδοση δικαιοσύνης, ανακοινώνει την πρόταση σύστασης Διαπαραταξιακής επιτροπής διαχειριστικού ελέγχου του Δήμου Ναυπλιέων, η οποία θα αποτελείται από εκπροσώπους όλων των δημοτικών παρατάξεων, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια, να αναζητηθούν οι υπεύθυνοι της δεινής οικονομικής κατάστασης που έχει περιέλθει ο Δήμος και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες που θα προκύψουν από το πόρισμά της, ώστε να οδηγηθούν στην κρίση των αρμόδιων αρχών.»

Post a Comment

Νεότερη Παλαιότερη