Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπλίου «Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ» εμπλουτίζεται με νέα βιβλία

 Η  Δημόσια  Κεντρική  Βιβλιοθήκη Ναυπλίου «Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ», αποδεχόμενη τη δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (Κ.Ι.Κ.Π.Ε.), εμπλούτισε τη συλλογή της κατά 309 τεκμήρια, στο πλαίσιο της δράσης «Ανάπτυξης Συλλογών Δημοσίων & Δημοτικών βιβλιοθηκών» για το 2023, που πραγματοποιείται σε συνεργασία του Κ.Ι.Κ.Π.Ε. με την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Future Library.


Τα δωρηθέντα τεκμήρια αφού καταγραφούν, θα τεθούν στη διάθεση του αναγνωστικού κοινού.

Από το 2012 έως και το 2022 έχουν ενισχυθεί 76 Δημόσιες και Δημοτικές βιβλιοθήκες του Δικτύου του Future Library με περισσότερες από 50.000 νέες αξιόλογες εκδόσεις.

Το 2023 20 Δημόσιες και Δημοτικές βιβλιοθήκες, από διάφορες γεωγραφικές περιφέρειες, εμπλούτισαν τις συλλογές τους με 6.200 βιβλία επιλεγμένων εκδοτών.

Post a Comment

Νεότερη Παλαιότερη