Έκπτωτοι κηρύχθηκαν δύο πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων στον Δήμο Ναυπλιέων


Με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων, οδηγήθηκαν στην έκπτωση από το αξίωμα τους οι πρόεδροι δύο κοινοτήτων του Δήμου Ναυπλιέων.

 

Ο λόγος για τους προέδρους των κοινοτήτων του Τολού και των Λευκακίων, Γκιαούρης Κώστας (εκ νέου υποψήφιος με τον Δημήτρη Ορφανό προερχόμενος από τη παράταξη Αναγνωσταρά), και Καταγάς Δημήτρης (προερχόμενος από τη παράταξη Κωστούρου)

Αιτία για την απόφαση αυτή της αποκεντρωμένης διοίκησης είναι η μη παράδοση των τιμολογίων στον Δήμο Ναυπλιέων για να αποσβέσουν την συναλλαγή που προέκυψε από τα χρήματα που δίνονται στις κοινότητες, και αναφέρονται στο ποσό των 1000€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και με τα οποία, οι ίδιες οι κοινότητες, χρησιμοποιούν αυτά τα χρήματα για διάφορες εργασίες, όπως για παράδειγμα το κόψιμο χορταριών.

Τα απαραίτητα τιμολόγια όμως δεν αποδόθηκαν ποτέ στον  Δήμο Ναυπλιέων, με αποτέλεσμα αυτό να τους οδηγήσει στην έκπτωση των καθηκόντων τους και κατά συνέπεια στην καθαίρεσή τους, από τα αξιώματα στα οποία είχαν οι δύο αυτοί άνθρωποι ως πρόεδροι κοινοτήτων εκλεγεί.

 

Post a Comment

Νεότερη Παλαιότερη