Καμπύλης: Έχοντας διαμορφώσει την ψηφιακή μας στρατηγική, βήμα βήμα προχωράμε στη μετάβαση για έναν ψηφιακό Δήμο

 
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης εντάχθηκε η πράξη με τίτλο «Προμήθεια λογισμικού για την Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας».

 

Η πρόταση εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027» και ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 286.116,92€ ενώ η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

 

Αντικείμενο της πράξης είναι η προμήθεια νέων εφαρμογών και τεχνολογικών μέσων που θα βελτιώσουν τη διαχείριση και λειτουργικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου και θα διευκολύνουν την καθημερινότητα του πολίτη. Οι εφαρμογές και τα νέα τεχνολογικά μέσα αναφέρονται επιγραμματικά κάτωθι:

1. Έξυπνος Οδηγός Πόλης / Δήμου με καταγραφή τοπικών επιχειρήσεων και ανάδειξη προσφορών

2. Σύστημα διαχείρισης δημοτικών κοιμητηρίων και ψηφιοποίηση φακέλων

3. Σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και ψηφιακών υπογραφών

4. Σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών πληρωμών

5. Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαβούλευσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος

6. Προμήθεια συστήματος κανονιστικών αποφάσεων

7. Ολοκληρωμένη υποδομή προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις (Network Firewall, Endpoint security, κλπ) και παροχή συστήματος τηλε-εργασίας

8. Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Post a Comment

Νεότερη Παλαιότερη