Εμμανουήλ Φράγκος Ευρωβουλευτής Ελληνική Λύση | Απαίτηση για άμεση παύση των πλειστηριασμών στην Ελλάδα

 


Ο Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης και της ομάδας του ECR, Εμμανουήλ Φράγκος Φραγκούλης κατέθεσε ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καταγγέλλοντας τους πλειστηριασμούς κατοικιών και μαγαζιών Ελλήνων ιδιοκτητών.

 

Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής επισημαίνει την εκτόξευση του ιδιωτικού χρέους στην Ελλάδα στα 371 δις ευρώ και τις ασφυκτικές πιέσεις που δέχονται μικρές επιχειρήσεις και νοικοκυριά από τα funds και τις εισπρακτικές. Σημειώνει, δε, ότι η απαράδεκτη συμπεριφορά τους ενδεχομένως συγκρούεται με τις προβλέψεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 2014/17/ΕΕ και  2019/1023, που οφείλει να εφαρμόζει η Ελλάδα, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «η μεταβίβαση των δικαιωμάτων των πιστωτών στα funds να μην αποδυναμώνει το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.»

 

Ο κ. Φράγκος καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέμβει για να μπλοκάρει άμεσα τους πλειστηριασμούς εφόσον  συμφωνεί ότι η Ελλάδα δεν εφαρμόζει τη δέουσα νομοθεσία για την προστασία των Ελλήνων δανειοληπτών.


Η επερώτηση του κ. Φράγκου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το συγκεκριμένο θέμα:


Θέµα: Υπερβολικοί πλειστηριασμοί στην Ελλάδα

 

Πλήθος καταγγελιών για αθέμιτες κερδοσκοπικές πρακτικές/εξαπάτηση κλονίζουν το αίσθημα δικαίου του Έλληνα δανειολήπτη.

 

Το εύρος των πλειστηριασμών αποδεικνύει σαφώς τη σαθρότητα του νομικού πλαισίου, επιβάλλοντας να ληφθούν εκτατά μέτρα ελέγχου αντιμετώπισης τους.

 

Κατόπιν της διόγκωσης του ιδιωτικού χρέους στα €371 δισ., με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές να διαμορφώνονται στα €224 δισ., πολλές μικρές επιχειρήσεις και νοικοκυριά δέχονται ασφυκτικές πιέσεις.

 

Καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες, με εξαιρετικά υψηλά επιτόκια ελαχιστοποιούν τις προοπτικές βιωσιμότητας και αποπληρωμής.

 

 

Βάσει της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ, επιβάλλεται να υπάρχουν διασφαλίσεις, για τη δίκαιη μεταχείριση των δανειοληπτών, απαιτώντας η μεταβίβαση των δικαιωμάτων των πιστωτών στα funds να μην αποδυναμώνει το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

 

Τα κράτη μέλη οφείλουν να θεσπίσουν λειτουργικά μέτρα προστασίας των οφειλετών ενυπόθηκων δανείων σε περίπτωση καθυστερούμενων οφειλών και κατασχέσεων. Συγκεκριμένα, πρέπει να εφαρμόζονται πολιτικές πίεσης στους πιστωτικούς φορείς, ώστε να προβλέπουν εύλογη περίοδο χάριτος προτού κινήσουν διαδικασίες κατάσχεσης.

 

 

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

 

 

1) Εφόσον διαπιστώνει το πρόβλημα των υπερβολικών πλειστηριασμών, ποια μέτρα θεωρεί ότι πρέπει να εφαρμόσει η Ελλάδα για να το αντιμετωπίσει άμεσα και αποτελεσματικά;

 

 

2) Εφόσον δε θεωρεί ότι οι Οδηγίες 2014/17/ΕΕ και 2019/1023 (Νόμος 4738/2020) εφαρμόζονται αποτελεσματικά, σε τι προσαρμογές οφείλει να προβεί η Ελλάδα;
Post a Comment

Νεότερη Παλαιότερη