Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου «Μαραθωνοδρόμοι Δρομείς Αργολίδας»


Ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμοι Δρομείς Αργολίδας συγκαλεί τα μέλη του στην ετήσια Γενική του Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα την Κυραική 05/03/2023 στο Κωνσταντοπούλειο Μέγαρο στο Άργος και θα συζητήσει μεταξύ και των άλλων θεμάτων και την αλλαγή στο καταστατικό του συλλόγου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου «Μαραθωνοδρόμων και Δρομέων Αργολίδας» σε εφαρμογή του ισχύοντος καταστατικού, και με απόφαση που έλαβε στην τελευταία συνεδρίασή του,


  Σ υ γ κ α λ ε ί

την ετήσια Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 05/03/2023  και

ώρα 18:00 στο Κωνσταντοπούλειο Μέγαρο, Τουριστική Σχολή ΙΕΚ Πελοποννήσου.

  Δαναού 25 στο Άργος    

 

 Θέματα της Ημερησίας Διάταξης.

  1.  Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων 2022
  2.  Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού και ισολογισμού χρήσης οικονομικού έτους 2022
  3.  Πρόγραμμα δράσης 2023
  4.  Αλλαγή καταστατικού


Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί τη νέα πορεία του Συλλόγου μας.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                                                       Ο Γραμματέας

Βύρλας Δημήτριος                                                                              Βασιλείου Ευάγγελος 

Post a Comment

Νεότερη Παλαιότερη