Κατάργηση του ειδικού τέλους 80% από την Δ.Ε.Υ.Α. Βόρειας Κυνουρίας


Για πρώτη φορά το 2020, μετά από 10 χρόνια λειτουργίας, η ΔΕΥΑ προχώρησε σε αλλαγή του Κανονισμού Τελών Ύδρευσης, καταργώντας το ειδικό τέλος 80% στα τιμολόγια ύδρευσης.

Απαιτήθηκε η εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης με συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από την εννιαετία 2010-2019, με πρόβλεψη 5ετίας.


Έγινε επαναπροσδιορισμός κλιμακίων αξίας και προέκυψε μείωση στις δαπάνες των δημοτών μέσω των λογαριασμών ύδρευσης.

Η αλλαγή του Κανονισμού Τελών Ύδρευσης αποτελεί μέρος της συνολικής προσπάθειας που γίνεται ώστε η ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας να καταστεί υγιής οργανισμός και να επιτελέσει τον κοινωνικό της ρόλο, με την προσφορά υπηρεσιών στους πολίτες, και πάντα με βάση την αρχή της ανταποδοτικότητας.

Post a Comment

Νεότερη Παλαιότερη