Σύλλογος Γεωπόνων Αργολίδας | ’Eγκριση πίστωσης για τη μεταφορά και διανομή νερού άρδευσης από δίκτυα Αναβάλου σε Κουτσοπόδι , Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια, Χώνικα, Αεροδρόμιο, Ελληνικό και Δήμο Μιδέας Ν. Αργολίδας

Φωτογραφία από τον Fernando Augusto  στο Pixabay

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα  το με αριθ.  3187/25-8-2023   Έγγραφο του Υπ.Α.Α.Τ  που αναφέρεται  στην : «Eγκριση  πίστωσης για τη χρηματοδότηση της Πράξης  “Μεταφορά και διανομή νερού άρδευσης από δίκτυα Αναβάλου σε Κουτσοπόδι , Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια, Χώνικα, Αεροδρόμιο, Ελληνικό και Δήμο Μιδέας Ν. Αργολίδας».

Το έγγραφο αυτό το «αλιεύσαμε» από το ΔΙΑΥΓΕΙΑ και το κοινοποιούμε κρίνοντας τη σπουδαιότητα της απόφασης αυτής για την Αργολίδα και είναι αναρτημένο στο  blog του Συλλόγου:http://silogosgeopononargolidas.blogspot.com


ΑΝΑΒΑΛΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 25 8 2023

Post a Comment

Νεότερη Παλαιότερη